دریافت: وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)

کلمات کلیدی:وکیل مدافع متهم , تحقیقات مقدماتی , ماده 128 ,وکالت,وکیل متهم,حق دفاع,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار می شود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.

فهرست مطالب

مقدمه
پیش گفتار
بخش اول: تاریخچه
۱-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح
۲-وکیل متهم در ایران باستان
۳-وکیل متهم در اسلام
۴-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام
۵-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب
۶-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب
بخش دوم: حقوق متهم
۱-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم
۲-اصل برائت
۳-حق دفاع
۴-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق
۵-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم
۶-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
بخش سوم: فرایند کیفری
۱-تحقیقات مقدماتی و متهم
۲-تحقیقات نهائی و متهم
۳-مرحله تحت نظر بودن متهم
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
۱-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران
۲-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه
۳-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان
۴-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه
بخش پنجم: نظام های کیفری
۱-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران
۲-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران
۳-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران
۴-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران
۵-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
۱-تبصره الحاقی، ماده ۱۱۲ قانون اصول محاکمات جزائی
۲-ماده ۱۲۸ از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری
۳-تبصره ماده ۱۲۸ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
۴-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد
۵-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد
۶-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
۱-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی
۲- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی
۳-عمومیت ماده ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری
۴-بررسی تناقض ماده ۱۲۸ و ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری
۵-وکیل تسخیری برای متهم
۶-وکیل تسخیری برای شاکی
۷- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم
۸- منابع و مآخذ

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت سقف با تیرچه کرومیت:سقف با تیرچه کرومیت,پاورپوینت سقف با تیرچه کرومیت,سقف با تیرچه کرومیت,سقف با تیرچه بلوک,پاورپوینت سقف با تیرچه بلوک,سقف با تیرچه بلوک,ساخت غیر اصولی تیرچه‌ها,پاورپوینت ساخت غیر اصولی تیرچه‌ها,ساخت غیر اصولی تیرچه‌ها,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود پاو

پاورپوینت استاندارد و سریهای آن:دانلود پاورپوینت استاندارد و سریهای آن,استاندارد و سریهای آن,سازمان بین المللی استاندارد ISO,پاورپوینت بررسی استانداردها,ISO 14000,پاورپوینت انواع سریهای استاندارد,پاورپوینت استاندارد و سریهای آن,ISO,آشنایی با استاندارد و سریهای آن

توسعه پایدار:توسعه پایدار,مقاله توسعه پایدار,تحقیق توسعه پایدار,پرسشنامه توسعه پایدار,پژوهش توسعه پایدار,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی:دانلود رایگان پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی,پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی,آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی,انواع آسیب‌ در لوله‌ها,عوامل آسیب لوله‌ها,آسیب زلزله در شبکه‌های آبرسانی,زلزله 1923کانتو (ژاپن),,

پاورپوینت رفتار تیر بتنی پیش تنیده:دانلود پاورپوینت رفتار تیر بتنی پیش تنیده ,تیر بتنی پیش تنیده,پاورپوینت عمرانی,بررسی عددی رفتار تیر بتنی پیش تنیده,نتایج آزمایشگاهی رفتار تیر بتنی پیش تنیده,تیر بتنی,پاورپوینت تیر بتنی پیش تنیده,مدلسازی رفتار کابل های پیش تنیده,تیر پیش تنیده

بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو:بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات,مدیریت آشنا,تطبیق عموم ارتباطات با رادیو,حوزه عموم ارتباطات,علوم اجتماعی,مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا,مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو,تحقیق حوزه عموم ارتباطات,مقاله بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا,بررسی مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو,دانلود مقاله بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتبا

پاورپوینت آشنایی با عسر و حرج:پاورپوینت آشنایی با عسر و حرج,دانلود پاورپوینت آشنایی با عسر و حرج,پاورپوینت رایگان آشنایی با عسر و حرج,پاورپوینت عسر و حرج چیست,پاورپوینت مفهوم عسر و حرج,پاورپوینت تعریف عسر و حرج,دانلود آشنایی با عسر و حرج,آشنایی با عسر و حرج,پروژه آشنایی با عسر و حرج,تحقیق آشنایی با عسر و حرج,دانلود پاورپوینت عسر و حرج چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم عسر و حرج,دانلود پاورپوینت تعریف عسر و حرج ,

پاورپوینت بیوگرافی معمار عبدالعزیز فرمانفرمایان:بیوگرافی معمار عبدالعزیز فرمانفرمایان, پاورپوینت بیوگرافی معمار عبدالعزیز فرمانفرمایان,دانلود پاورپوینت بیوگرافی معمار عبدالعزیز فرمانفرمایان,فعالیت های عبدالعزیز فرمانفرمایان,پاورپوینت فعالیت های عبدالعزیز فرمانفرمایان,دانلود پاورپوینت فعالیت های عبدالعزیز فرمانفرمایان,زندگی نامه عبدالعزیز فرمانفرمایان,پاورپوینت زندگی نامه عبدالعزیز فرمانف

پاورپوینت روسازی:روسازی,روسازیهای انعطاف پذیر , روسازیهای صلب,روسازیهای ترکیبی ,پاورپوینت روسازی,پاورپوینت روسازیهای انعطاف پذیر , پاورپوینت روسازیهای صلب,پاورپوینت روسازیهای ترکیبی ,دانلود پاورپوینت روسازی,دانلود پاورپوینت روسازیهای انعطاف پذیر ,دانلود پاورپوینت روسازیهای صلب,دانلود پاورپوینت روسازیهای ترکیبی ,سازه ,ساختمان,مهندسی ساختمان ,مهندسی

پروژه كارآفرینی تولید خیار شور:پروژه کارافرینی تولید خیار شور,طرح توجیهی تولید خیار شور,کارآفرینی تولید خیار شور,دانلود پروژه تولید خیار شور,دانلود کارآفرینی تولید خیار شور,طرح توجیه فنی تولید خیار شور,توجیه اقتصادی تولید خیار شور